پست های ارسال شده در آدر سال 1392

من به باغی باغبانی می‌کنم با چشم تر 139

  چون بتان دستی به ناز زلف پر چین می‌برند شیخ را از کعبه در بتخانهٔ چین می‌برند چون شهیدان طلب را زنده می‌سازند باز کوه‌کن را بر سر بازار شیرین می‌برند چون خداوندان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید