پارادوکس های روحی

شعرهایی که می خوانم و دوست دارم

ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ 311

  ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺷﻮﺭ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 317 بازدید
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
8 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
22 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
18 پست
آبان 93
16 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
12 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
12 پست
دی 92
36 پست
آذر 92
40 پست
آبان 92
30 پست
مهر 92
38 پست
شهریور 92
22 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
شعر
365 پست
غزل
222 پست
سعدی
18 پست
فاضل_نظری
19 پست
شعر_نو
54 پست
حافظ
36 پست
نوروز
8 پست
رباعی
7 پست
مولوی
20 پست
نظامی
2 پست
خیام
8 پست
آمرزش
1 پست
روحش_شاد
1 پست
دو_بیتی
3 پست
علی_صفری
1 پست
vague
2 پست
َشعر
2 پست
انوری
2 پست
شعر_سپید
1 پست
اانوری
1 پست
غ
1 پست
ترجمه
6 پست
مثنوی
4 پست
تک_بیت
2 پست
تصنیف
1 پست
رباعیات
6 پست
عراقی
3 پست
قصیده
2 پست
عطّار
1 پست
کارو
1 پست
مستزاد
1 پست
؟
1 پست
سگ_ولگرد
1 پست