پارادوکس های روحی

ویران شود این شهر که میخانه ندارد (شعرهایی که می خوانم و دوست دارم)

 
» باید آنقدر دوستت بدارم 359 :: ۱۳٩٥/٩/٢۳
» بزن باران بهاری کن فضا را 355 :: ۱۳٩٥/٧/۱٠
» درخت‌ها همه عریان شدند، آبان شد 356 :: ۱۳٩٥/۸/٢
» دل ز تن بردی و در جانی هنوز 352 :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» دل ز تن بردی و در جانی هنوز 352 :: ۱۳٩٥/٦/٢
» شیشه پنجره را باران شست 350 :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» سر خود را مزن اینگونه به سنگ 341 :: ۱۳٩٥/۳/٥
» و در راه است یک اردیبهشت از بغض های خیس و بارانی 329 :: ۱۳٩٥/٢/۱
» مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد 327 :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» نرم نرمک می رسد اینک بهار 326 :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» عشوه کن! اعجاز را در سحر و جادویت بریز 324 :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» 320 :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» از خانه بیرون بیا تا زیبا شود این شهر 319 :: ۱۳٩٤/٩/۱٢
» حکایت باران بی‌امان است 317 :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست 313 :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» دلی سربلند و سری سر به زیر 307 :: ۱۳٩٤/٥/٤
» یک مشت بغض و خاطره با عشق در جنگ است 289 :: ۱۳٩٤/٤/۱
» و ساده لوحی در خانه ی ما موروثی است 288 :: ۱۳٩٤/۳/۱
» شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست 277 :: ۱۳٩٤/٢/٦
» تنها تر از شمعی که از کبریت می ترسد 275 :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» بارون میاد جرجر، گم شده راه بندر 254 :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» ندیدم که قویی به صحرا بمیرد 247 :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 220 :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» چون نور گذر کرده ای از قرنیـــــه هایم 303 :: ۱۳٩۳/٩/۱
» کسی که مثل هیچکس نیست 289 :: ۱۳٩۳/۸/۳
» پاییز بهاریست که عاشق شده است 281 :: ۱۳٩۳/٧/۱
» از همان روزی که در باران سوارم کرده ای 269 :: ۱۳٩۳/٦/۱
» اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی 262 :: ۱۳٩۳/٥/۱
» در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر 254 :: ۱۳٩۳/٤/۳
» موجیم و وصل ما، از خود بریدن است 246 :: ۱۳٩۳/۳/٥
» هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس 237 :: ۱۳٩۳/٢/٩
» نوروز 93 مبارک باد 223 :: ۱۳٩۳/۱/۱
» من از این زندگیم سود نبردم بی تو 216 :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» تولدی دیگر 204 :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» بیا ساقی آن می که حال آورد (ساقی نامه)(الا ای آهوی وحشی) 169 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» همه شب با دلم کسی می گوید 129 :: ۱۳٩٢/٩/٢
» پیاده آمده بودم‌، پیاده خواهم رفت‌ 99 :: ۱۳٩٢/۸/۳
» پادشاه ِ فصل ها پاییز 62 :: ۱۳٩٢/٧/۱
» نظرات :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» شعر سیب 41 :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» من به آمار زمین مشکوکم 40 :: ۱۳٩٢/٦/۱
» رو سر بنه به بالین 39 :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» هم مرگ 38 :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» کفر 37 :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» مادیان 36 :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» تومور صفر 35 :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» مدار مربع 34 :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» شیرین 33 :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» انهدام 32 :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» مـن از بـیـگـانـگـان دیـگـرننالم 31 :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» تومور دو 30 :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار 29 :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» همه عمر برندارم سر از این خمار مستی 28 :: ۱۳٩٢/٢/٩
» دید مجنون را یکی صحرانورد 27 :: ۱۳٩٢/٢/٩
» آن کس که زمین و چرخ افلاک نهاد 26 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود 25 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» اکنون که ز خوشدلی بجز نام نماند 24 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» بنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ 23 :: ۱۳٩٢/٢/۸
» گر چه دوری می کنم بی صبر و آرامم هنوز 22 :: ۱۳٩٢/٢/٤
» ما چون ز دری پای کشیدیم،کشیدیم 21 :: ۱۳٩٢/٢/٤
» رفتم ،مرا ببخش و مگو او وفا نداشت 20 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» میروم خسته و افسرده و زار 19 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» آه ای خدای قادر بی همتا 18 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی 17 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» چای 16 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» گریه کردم گریه هم این بار آرامم نکرد 15 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» از تو تا دورم دلم انگار شاعر می‌شود 14 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» شنّجم در دستت، تو و زمین لرزه 13 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» دیوار مست و پنجره مست و اتاق مست! 12 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» اصلاً قبول حرف شما، من روانی‌ام 11 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست 10 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» آب طلب نکرده همیشه مراد نیست 9 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» آئین عشق بازی دنیا عوض شده است 8 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» سرسبز دل از شاخه بریدم ، تو چه کردی ؟ 7 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» اصلن به تو افتاد مسیرم که بمیرم 6 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» مهمان آتش 5 :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» ترانه ی آب دریا 4 :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» تاریکخانه 3 :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» سر کوه بلند آمد عقابی 2 :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» 1 :: ۱۳٩٢/۱/۱٩